Experter på ventilation
Snabb och pålitlig service

Ren luft på dina villkor

Experter på ventilation
Snabb och pålitlig service

Ren luft på dina villkor

Vi hjälper dig att få bättre luft – hemma eller på kontoret

Välkommen till din ventilationsfirma i Stockholm. Vi är ett erfaret företag som har specialiserat oss på installation av ventilationssystem med stor framgång.

Vi har breda kunskaper inom ventilationsområdet med specialisering inom montering av allt från små ventiler till stora aggregat och fläktrum. Vi har även kompetensen att sköta projekteringen av mindre ventilationsprojekt. Det kan handla om ventilationssystem i villor och stugor. Utöver detta hjälper vi dig även att återvinna värmen som redan har alstrats i din fastighet, något som är fördelaktigt både för ekonomin och miljö.

Kontakta oss för mer information eller en kostnadsfri offert!


ventilationsfirma stockholm

En ventilationsfirma i Stockholm med fokus på din hälsa

Bra ventilation är viktigt att ha i bostadshus och andra fastigheter av ett flertal skäl: man minskar risken för allergier och andra sjukdomar, slipper drabbas av dyra fuktskador och kan reglerera inomhustemperaturen på ett bättre sätt.

Med hjälp av stora kunskaper och servicekänsla ser vi alltid till att våra kunder får en kvalitativ ventilationsanläggning. Vi arbetar med flexibilitet, effektivt och personligt kundfokus som ledord och uppdaterar oss ständigt när det handlar om ny teknik inom ventilation.

Vill du ha bättre luft där hemma eller i företagets lokaler? Då ska du vända dig till oss – vi kan bli din ventilationsfirma i Stockholm.  Vi jobbar alltid med hög kvalitet och långsiktiga samarbeten i fokus. 

Vi installerar moderna och effektiva FTX-system

Under stora delar av året går mycket inomhusvärme förlorad på grund av dålig ventilation.

Detta gäller speciellt byggnader med stora ventilationssystem som exempelvis skolor, kontor och flerbostadshus. Med hjälp av ett FTX-system kan vi hjälpa er att stoppa värmeläckage och spara på energin. Dessutom är det en stor hälsomässig fördel med bättre inomhusluft.

Trots att ett FTX-system leder till en marginell elökning så sparar det stora mängder värme, så mycket som 35-40 kW/kvm årligen i ett flerbostadshus som byter från frånluftsventilation . Hur mycket värme man kan spara varierar beroende på flera olika faktorer.

Några viktiga parametrar är utomhusklimatet, aggregatets verkningsgrad och fläktarnas effektivitet. Låter du oss installera din ventilation så hjälper vi dig att spara energi samtidigt får en bättre inomhusluft som minskar risken för astma och andra hälsoproblem.

Här är de tjänster vi utför när det handlar om ventilation:

 • Projektering, montage samt service på ventilationer och luftbehanlingsinstallationer.
 • Montage av ventilation.
 • Bostadsventilation.
 • Luftåtervinning.
 • Energisparåtgärder.
 • Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK).
 • Injustering av ventilation.
 • Service och underhåll.
 • Rengöring av kanalsystem, fläktar, återvinningssystem samt batterier.

Ventilationen grundläggande för en bra inomhusmiljö

En bra ventilation är grundläggande för att man ska kunna ha en god inomhusmiljö. I dag tillbringar vi en merpart av vår tid inomhus – oavsett om vi arbetar, är hemma eller träffas i offentliga miljöer. Därför är det av största vikt att vi andas in ren och fräsch luft.

Inte minst är luftkvaliteten mycket viktig för barn. Ett flertal studier visar att barn kan få stora problem om de vistas i inomhusmiljöer med dålig ventilation. Astma, allergier och huvudvärk är några av de problem som kan drabba barn som vistas i miljöer med dålig luft under längre perioder.

I det kalla klimat som vi har här uppe i norr så är dessutom bra ventilation en förutsättning för välisolerade och täta hus. Om du låter oss bli din ventilationsfirma i Stockholm så kan vi installera ett system som håller värmen på vintern och garanterar en sval och skön temperatur även under det varma sommarhalvåret.

ventilationsfirma Stockholm

Spara på energin med bra ventilation

Med bra ventilation så kan du även spara en bra slant på energin, inte minst när det handlar om nybyggda hus. Ett energisnålt hus bör vara lufttätt och ha bra isolering i väggar och fönster. Men vill du att det ska vara energisnålt så krävs dessutom ett effektivt ventilationssystem. Vi kan hjälpa dig att få fräsch och fräsch luft i ditt hus!

 • Våra ventilationsanläggningar är kvalitetssäkrade, har bra garantier och lever upp till förväntad kvalitet.
 • Våra medarbetare är alla välutbildade och har stor erfarenhet inom ventilationsområdet.
 • Vi använder material och verktyg av högsta kvalitet och har alltid miljön i fokus i vårt arbete.
 • Vi är öppna och serviceinriktade i vårt arbete. Har du några frågor så kan du alltid nå oss under arbetets gång. Kundbemötandet är alltid i fokus för oss.

Vi hjälper dig genom hela processen

Vi hjälper dig med hela processen när du behöver installera ett nytt ventilationssystem. Vi kan hjälpa till med nyinstallationer och finjusteringar. Exempelvis kan ett ventilationssystem behöva justeras om det flyttar in fler personer i en bostad eller om fler anställs på ett kontor. 

Ett exempel är om en barnfamilj flyttar in i ett hus som har en ventilation som är perfekt för ett äldre par. Den nya konstellationen av människor som flyttar in kan göra att husets eller lägenhetens ventilation kan bli underdimensionerad. Fler personer delar på samma luft och kanske duschar oftare. Detta påverkar givetvis luftkvaliteten. Detta gäller även om man ändrar lokalens användningsområde.

Olika verksamheter ställer olika krav

Olika verksamheter ställer olika krav på ventilationen i lokalerna. För att vara säker på att ventilationen håller rätt nivå så bör man regelbundet genomföra en så kallad OVK-besiktning. Detta bör ske mellan vart tredje och vart sjätte år i kollektiva bostadsfastigheter, skolor och fastighetslokaler.

Vi har all den kompetens som behövs för att installera och justera ventilation på ett korrekt sätt. Vi är fullt utbildade ventilationsmontörer i två steg, behärskar brandfarliga heta arbeten, säkra lyft och är kunniga inom första hjälpen.

Bättre ventilation och bättre luft på jobbet

Dålig luft på arbetsplatsen kan leda till många olika problem. Trötthet, allergier, huvudvärk och koncentrationssvårigheter är alla vanliga reaktioner på dålig ventilation. Allt detta samverkar till att skapa sämre trivsel, vilket i sin tur leder till sämre arbetsinsatser och i slutändan sämre ekonomi för företaget.

Har du problem med ventilationen på kontoret? Då är det viktigt att först ta reda på orsaken till problemen.

Ventilation består av flera samverkande parametrar: luftflöde, luftkvalitet och temperatur är några av dem. Alla lokaler har dessutom väldigt olika förutsättningar, en ventilationslösning som fungerar på en plats kanske inte alls gör det på en annan. Därför krävs det kunskap, erfarenhet och bra mätutrustning för att hitta en ventilation som fungerar på en arbetsplats.

FTX – en modern och effektiv lösning

FTX, ventilationssystem med värmeväxlare, är standard på nya kontor sedan ett antal år. Låt oss installera FTX-ventilation på ditt kontor. På det sättet får du bättre ventilation, jämnare temperatur och mer effektiv återvinning av energin. Den största fördelen är dock en bättre trivsel, bättre arbetsprestationer och färre sjuktimmar.

Välkommen att kontakta oss – vi är ventilationsfirman i Stockholm som kan förbättra luftkvaliteten i ditt hem.

Vill du ha bättre luft där hemma? Låt oss uppdatera ventilationen!