Isolering

Ventilationsisolering

Vi kan även erbjuda isolering vid ventilationsinstallation. För att värmeåtervinningen ska nå sin fulla kapacitet måste alla rör som passerar ett kallt utrymme isoleras. Det kan handla om isolering som är placerad i kallvind, kallkällare med mera. Isoleringen skyddas mot kylan, men även mot kondensbildning som kan uppkomma under vissa tider på året.

Rör som är anslutna till en köksfläkt ska isoleras i hela sin längd, för att man inte ska riskera spridning av brand.

Det finns flera olika typer av ventilationsisolering:

Kondensisolering i form av en kondensisoleringsstrumpa med aluminiumhölje. Finns i olika längder, hindrar kondens på ventilationsrören.

Brandisolering. Består av en nätmatta som ger maximalt skydd och klarar en brand på upp till 30 minuter i 1000° C.

Värmeisolering bestående av en tjock lamellmatta med aluminiumfolie. Skyddar bra mot kondens och behåller dessutom värme i system med värmeåtervinning.

Det ställs en hel del krav på isolering vid ventilation. Ventilationskanaler ska isoleras så att följande krav motsvaras:

  • Energiförluster ska begränsas.
  • Driftförhållanden ska säkerställas på ett rimligt sätt.
  • Livslängden på installerad isolering ska säkerställas.
  • Skador ska undvikas på såväl personer, miljö och anläggningar.
  • Brandrisken ska minskas, både utveckling och spridning.

Isolering av ventilationstrummor

Ventilationstrummor bör vara isolerade på ett sätt som gör att oönskade förluster av energi stoppas. Både kanaler med uppvärmd och kyld luft ska isoleras, liksom kanaler med uteluft som förs in i varma lokaler. Kanaler för uteluft för återvinning ska också vara isolerade. Kanaler med frånluft kan eventuellt isoleras för att man ska undvika bildning av kondens.

Kondensisolering

Kanaler där mediets temperatur är lägre än omgivningen ska isoleras mot kondens som bildas utvändigt, för att undvika skador på miljö, isolering och installation. Kanaler där mediets temperatur är högre än omgivningen ska å sin sida isoleras mot kondens som bildas invändigt.

Behöver du hjälp med isolering av din ventilation? Hör av dig till oss så kan vi hjälpa till. 

Vill du ha bättre luft där hemma? Låt oss uppdatera ventilationen!