Ventilation

Viktigt att tänka på när det handlar om ventilation

Vill man ha fräsch luft och en behaglig inomhustemperatur så är det nödvändigt med bra ventilation. Här går vi igenom några saker som är viktiga att tänka på när det handlar om ventilation.

Kontakta oss om du har frågor eller vill begära en offert!


Kontroll och flöde

I dagens moderna och täta hus är det grundläggande med en kontrollerad ventilation. Med tillförlitlig ventilation så andas du renare och friskare luft som gör att du får ett hälsosamt och komfortabelt liv därhemma.

En bra ventilation tar bort lukter, matos och eventuellt giftiga och skadliga gaser från byggnadsmaterial. Dessutom förebyggs fuktrelaterade mögel- och rötskador av ett väl fungerande ventilationssystem. Detta är inte minst viktigt om det bor barn i huset, små barn utvecklar lätt allergier på grund av dålig lukt och mögel. Allergier som riskerar att bli kvar året ut.

Enligt dagens normer ska ett hus ventileras med ett flöde på 0,35 liter per sekund x husarean. Detta motsvarar ungefär 0,5 luftomsättningar per timme.

Förbrukar mycket av värmen

Har man ingen luftåtervinning så förbrukar ventilationen ungefär 30 procent av värmen i normalt isolerat bostadshus. Men installerar man ett värmeåtervinningsaggregat så kan man återföra en stor del av den värmen till bostaden. Vi kan hjälpa dig att installera ett modernt och effektivt återvinningsaggregat.

Hur vet man då att huset har för dålig ventilation? De flesta moderna hus är idag helt lufttäta i båda väggar och tak. Om du bor i ett sådant tätt och välisolerat hus så finns det några tydliga tecken på att ventilationen inte räcker till:

  • Fönster som immar igen.
  • Dålig lukt.
  • Problem med allergier, hudirritationer och liknande.

Koldioxidnivån en viktig faktor

Koldioxidnivån är också en viktig indikator på om ventilationen är tillräcklig. Visar mätaren på över 1000 ppm är det ett tydligt tecken på otillräcklig ventilation. Det kan därför vara bra att investera i en koldioxidmätare.

Den så kallade självdragsventilationen som finns i hus bygger på temperaturskillnader i luften. Är skillnaden mellan temperaturen ute och inne blir ventilationen för låg och luften i sin tur sämre. Det är då det är risk för fukt- och mögelskador.

Största skillnaderna på vintern

De största skillnaderna mellan inne- och utomhustemperaturer uppstår, föga förvånande, på vintern. Då kan det bli för mycket ventilation och mycket värme försvinner ut – och det innebär en ekonomisk förlust.

Om man installerar modern ventilation med värmeåtervinning så får man inte bara ett bättre flöde på husets luft året om. Man kan dessutom behålla så mycket som 75 procent av värmen i luften som vädras ut.

Vill du ha bättre luft där hemma? Låt oss uppdatera ventilationen!