Örebro

Experter på ventilation i Örebro

Behöver du installera eller besiktiga ventilation? Då har du kommit helt rätt. Vi på Isolerab kan erbjuda ett brett utbud av ventilationstjänster, vare sig det gäller villa eller radhus. Vi har sett vad dålig luft i en fastighet leder till –  mögel, allergier, trötthet och huvudvärk. Detta vill och kan vi förhindra genom installation av vårt effektiva frånluftssystem.

Tveka inte att höra av dig - vår personal är kompetent och servicemedveten. 

Vi är med dig under hela processen

När du anlitar oss finns vi med dig under hela projektet, oavsett om det handlar om ventilation i din villa eller i ditt radhus. Vi skräddarsyr gärna en lösning för de flesta typer av byggnader, något vi har långtgående erfarenhet av. Planerar du fler utrymmen i din fastighet? Har du märkt högre energiräkningar utan tydlig förklaring? Känner du av märkliga dofter eller ljud från ditt befintliga system? Kontakta oss för mer information, eller för en kostnadsfri konsultation.

Ventilationens betydelse

I Norden tillbringar vi en stor del av vår tid inomhus. Då blir det avgörande att ventilationssystemet fungerar optimalt för hälsans skull. Vi är fast beslutna att bekämpa negativa hälsoeffekter av dålig luft, genom att använda vårt effektiva frånluftssystem.

Brister i ventilationen kan också leda till mögel, eftersom det skapar en miljö där fukt samlas. Att agera förebyggande med rätt ventilation är definitivt bättre än att behöva åtgärda problemen i efterhand. Upplever du att ditt nuvarande ventilationssystem är för högljutt? Eller stör en obehaglig lukt i byggnaden? Det finns flera skäl att överväga en förbättring av ditt ventilationssystem, och vi står redo att assistera dig genom processen!

Tyst, energi- och kostnadseffektiv

En fördel med ett väl fungerande ventilationssystem är dess hållbarhet. Genom att välja vårt system undviker du vissa ekonomiska bördor, som höga saneringskostnader och behovet av att installera ångspärrar. Detta innebär att du sparar både tid och pengar. Dessutom bidrar systemets energieffektivitet till en minskad påverkan på miljön.

Dessutom är vårt system speciellt utformat för att vara tyst och diskret. Det är också viktigt att påpeka att en otillräcklig ventilation kan medföra flera negativa hälsoeffekter, såsom allergiska reaktioner, trötthet, huvudvärk och i vissa fall mögelbildning. Med vårt system minskar dessa risker avsevärt, vilket skapar en säkrare och bekvämare inomhusmiljö.

ventilationsfirma västerås

Allt från ventilationsbyte till underhåll

Vi utvärderar noga ditt befintliga ventilationssystem och pekar ut eventuella komponenter som kan behöva underhåll eller reparationer. Notera att vi inte hanterar FTX-system. Nedan finner du en sammanfattning av våra tjänster inom ventilation:

Kostnadsfri besiktning. Låt oss utföra en noggrann bedömning av ditt nuvarande ventilationssystem för att bestämma dess nuvarande skick och föreslå eventuella förbättringar som kan krävas.

Installation. Med vår erfarenhet och kompetens är vi här för att hjälpa dig med installationen av ditt nya ventilationssystem för att säkerställa korrekt funktion.

Design. Våra kunniga experter kan skapa en specialanpassad lösning som passar dina unika behov, oavsett om det gäller ett helt nytt projekt eller en renovering.

Kontakta oss på Isolerab för mer information!

Dina proffs på ventilation i Örebro!
Kontakta oss